Header Ads

ads header

Flash News

FAQ: Menjawab Persoalan-Persoalan Mengenai Hutang Negara


1. Berapa sebenarnya hutang negara kita? 1 Trillion ke 700 billion?

Hutang negara kita sebenarnya adalah 686 Billion sahaja. Ia kira-kira 50.8 peratus daripada KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar). KDNK ialah jumlah nilai barang akhir dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh faktor pengeluaran dalam sesebuah negara dalam tempoh satu tahun. Ia merupakan satu cara untuk mengukur ekonomi nasional sesebuah negara.

KDNK negara kita pula sekitar RM1,352.5 billion (1.3 Trillion) setiap tahun. Angka 1 trillion yang didapati itu adalah apabila hutang negara kita dicampurkan dengan hutang-hutang yang dijamin kerajaan dan hutang pajakan. (Contigent Liabilities dan PPP).

PPP ialah bayaran pajakan untuk kerjasama projek awam dan swasta aka ppp (public private partnership) seperti projek-projek membuat sekolah, hostel ,jalanraya, balai polis, hospital dan sebagainya. Selain daripada kos membina, bayaran PPP juga termasuk dengan bayaran sewa dan penyelangaraan.

Jadi, kalau anda tanya hutang negara kita ini berapa, kami lebih suka untuk ikut perkiraaan 686.8 Billion itu kerana ia merupakan perkiraan piawaian (standard) yang digunakan oleh semua kerajaan di dalam dunia.

Perlu diketahui bahawa rizab antarabangsa negara berjumlah USD101.5 bilion (bersamaan dengan RM428.9 bilion) pada 31 Oktober 2017. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 7.6 bulan import tertangguh dan 1.1 kali hutang luar negeri jangka pendek. Rizab negara kita antara yang tertinggi di dunia tau.

2. Habis, yang PM dengan MOF baru kita gunakan angka 1 trillion tu bagaimana? Kerajaan terdahulu menyembunyikan ke angka 1 trillion ini?

Sejujurnya kami tidak mengetahui kenapa Tun Mahathir menggunakan angka 1 trillion ini. Namun, sebenarnya kerajaan terdahulu juga menggunakan piawaian yang terpakai untuk mengira hutang negara. Bahkan pada zaman Tun M, piawaian yang lebih kurang sama terpakai di mana Contigent Liabilities+PPP/PFI tidak diambil kira seperti hari ini.

Adapun sebenarnya angka seperti hutang jaminan kerajaan tidak pernah diketepikan dalam laporan kewangan negara. Kalau anda rujuk setiap penyata kewangan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, kedua-dua perkara tersebut masih lagi terselit pada laporan. Cuma pendefinisian kerajaan baru hari ini agak melawan arus dan kali pertama digunapakai di dunia sehinggakan angka hutang kita agak membelon.
Rujuk gambar bagi menyokong jawapan kepada jawapan di soalan kedua.

Untuk rujukan PPP boleh dapatkan disini: http://www.ukas.gov.my/en/senarai-projek-utama

Penyata kewangan negara kita ini juga diteliti oleh agensi kewangan seperti Moody’s, S&P dan Fitch juga tahu butiran dan jumlah hutang yang dijamin kerajaan ini. Mereka memberikan rating yang tinggi bagi Malaysia (A3 A-, A-). Boleh lihat laporan di bawah juga.Jadi, tidak ada apa yang perlu dirisaukan. (penjelasan lebih lanjut akan diberikan pada soalan khusus berkaitan agensi kewangan pemberi rating ini).

3. Ada tak negara yang berhutang lagi banyak dari Malaysia?

Dengan sukacitanya ia terlalu banyak. Saya boleh berikan kepada anda lebih 79 buah negara miskin, membangun dan maju yang jauh lebih tinggi hutang negara mereka berbanding kita. Di bawah ialah angka-angka yang pernah dan sedang dicapai oleh negara maju yang lain. Data meletakkan peratusan hutang daripada KDNK mereka pada sekurang-kurangnya untuk bulan Julai 2017 ini.

Japan – 234.7
Greece – 181.6
Lebanon – 161.5
Italy – 132.5)
Jamaica – 130.1
Cabo Verde – 128.6
Portugal – 126.2
Eritrea- 119.8
Singapore – 110.5
Grenada – 110
Barbados – 108.9
Belgium – 106.7
Cyprus – 104.6
Mozambique – 100.3
Spain – 99.6
Canada – 98.8
France – 96
Egypt – 92.6
Puerto Rico – 92.5
United Kingdom – 92.2
Yemen – 92.2
Jordan – 90.6
Sao Tome and Principe – 89.5
Antigua and Barbuda – 89
Croatia – 88.3
European Union – 86.8
Belize – 86.3
Austria – 83.5
Saint Kitts and Nevis – 83
Slovenia – 81.8
Iraq – 79
Ukraine – 78.2
Ireland – 77.9
Sri Lanka – 77.1
Saint Lucia – 77
Morocco – 77
Hungary – 75.1
United States – 73.8
Ghana – 73.7
Brazil – 73.5
Serbia – 72.9
Maldives – 72.8
Bahrain – 72
Albania – 71
Montenegro – 70.7
Congo – 70
Dominica – 70
Pakistan – 69.8
Kyrgyzstan – 69.5
Sudan – 68.8
Germany – 68.2
Suriname – 67.8
Saint Vincent and the Grenadines – 67
Aruba – 67
Mauritius – 66
El Salvador – 64.9
Bahamas – 64.4
Finland – 63.6
Togo – 63.3
Israel – 63.2
Uruguay – 62.8
Malta – 62.6
Costa Rica – 62.3
Netherlands – 61.8
Laos – 61.6
Malawi – 61.2
Belarus – 60.7
Djibouti – 60.5
United Arab Emirates – 60.3
Mongolia – 60
Seychelles – 59.1
Tunisia – 59
Syria – 57.5
Angola – 57.4
Zambia – 57.2
Iceland – 56.5
Mexico – 56.3
Senegal – 55.6
Qatar – 55.6

4. Kita berhutang dengan siapa sebenarnya?

Pecahan hutang kita semua adalah seperti berikut:

– Pemilik Asing: RM186.3 bilion

– KWSP: RM182.3 bilion

– Institusi Perbankan: RM157.6 bilion

– Syarikat Insurans: RM30.9 bilion

– Lain-lain: RM30.4 bilion

– KWAP: RM21.9 bilion

– Institusi Kewangan Pembangunan: RM18.4 bilion

– BNM: RM4.6 bilion

– Institusi bukan kewangan: 0.67 Billion


Carta berdasarkan peratusan pemilik hutang kerajaan.
Kerajaan menerbitkan bon dalam pelbagai bentuk di antaranya bon yang mempunyai risiko rendah pelaburan seperti bil perbendaharaan, MGS (sekuriti kerajaan Malaysia) dan GII (Govenment Investment Issue). Bon-bon berisiko rendah ini mempunyai tempoh matang yang tersendiri, bermakna sepanjang tempoh matang ini, kerajaan perlu memberi servis faedah kepada pemegang-pemegang bon yang terdiri daripada badan institusi seperti EPF, KWAP, TH, PNB, institusi insurans dan institusi perbankan. Faedah yang diservis ini dikira sebagai hutang.

Melalui servis faedah inilah, KWSP, TH, PNB membayar dividen, KWAP membayar wang pencen, institusi insurans membayar pampasan dan tanggungan polisi mereka manakala institutsi perbankan membayar pulangan faedah atau hibah simpanan kepada pelangggan mereka.

5. Sekejap… bon itu apa sebenarnya?

Bon merupakan akujanji hutang diterbitkan oleh kerajaan. Anda akan dikira sebagai pemberi pinjaman sekiranya membeli atau melabur dalam bon manakala kerajaan adalah peminjam kepada anda.

Biasanya kerajaan menerbitkan bon untuk biaya perbelanjaan pembangunan serta mahu memiliki bajet yang seimbang. Harga bon dipengaruhi pelbagai faktor seperti faedah, inflasi, tarikh matang dan kualiti kredit. Ramai memilih untuk melabur dalam bon kerana faedah yang ditawarkan.

Antaranya ialah bon lebih rendah risiko berbanding saham serta menawarkan pulangan dalam bentuk faedah berkala yang tetap serta membolehkan pelabur mengekalkan wang pokoknya.

Sebagai balasan, kerajaan akan membayar faedah tetap (dikenali sebagai kadar kupon) bagi sepanjang tempoh pinjaman dan memulangkan jumlah pokok yang dipinjam apabila bon mencapai tempoh matang. Pemilik utama bon di Malaysia ialah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), dana pencen, syarikat insurans dan institusi kewangan lain.

6. Saya ada nampak yang kualiti kredit pada penjelasan kepada soalan sebelumnya. Apakah kualiti kredit ini berkaitan dengan agensi kewangan yang memberi rating pada ekonomi dunia?

Yang membaca pun tentu dah faham bagaimana kerajaan menerbitkan bon untuk berhutang serta bagaimana sebuah bon itu berfungsi. Sekarang apa kaitan kredit rating yang diberikan oleh agensi kewangan seperti Moody’s, S&P dan Fitch dengan hutang negara? Tadi kita tahu bahawa harga bon itu dipengaruhi oleh faedah dan kualiti kredit.

3 agensi kewangan yang disebut merupakan agensi kewangan terbesar di dunia dan di mana pelabur menggunakan kredit yang diberi mereka untuk melabur ke dalam sebuah negara. Mereka menilai sebuah kewangan negara berdasarkan data ekonomi dan kewangan negara (Quantitative measure) dan juga keamanan dan kestabilan politik sesebuah negara (Qualitative measure).

Faedah yang dibayar dalam bentuk kadar kupon akan menjadi rendah apabila kredit rating adalah tinggi. Faedah yang diperoleh oleh mereka akan tinggi berdasarkan kredit yang rendah Ia juga memberi gambaran kepada pelabur bahawa tentang risiko yang akan dihadapi oleh mereka.

Semakin tinggi rating daripada tiga agensi kewangan ini, semakin rendah risiko pelaburan. Pelabur akan memilih negara yang mempunyai rating tinggi kerana kebiasannya pelabor bon tidak gemar pada pelaburan berisiko tinggi. Rendahnya kredit rating akan menyebabkan kadar faedah bon akan bertambah di mana secara tidak langsung akan menyebabkan kos untuk membayar hutang meningkat.

Untuk rekod bagi kawasan Asia Tenggara, kita hanya di belakang Singapura sahaja dalam kredit rating yang diberikan ke atas negara kita.

Apa yang kita tidak mahu ialah rating ke atas ekonomi kita jatuh memandangkan kerajaan baru sahaja memansuhkan salah satu sumber pendapatan negara iaitu GST berjumlah 40 billion setahun. Kenyataan kerajaan mengenai hutang negara berdasarkan pengiraan baru luar dari piawaian dunia juga merisaukan memberi kesan kepada kredit rating kewangan kita.

Apa-apa pun, di bawah ialah data kredit rating di bawah:

Malaysia:

Standard & Poor : A-
Moody’s : A3
Fitch : A-

Indonesia :

Standard & Poor : BB+
Moody’s : Baa3
Fitch : BBB-

Singapura :


Standard & Poor : AAA
Moody’s : Aaa
Fitch : AAA

Thailand :

Standard & Poor : BBB+
Moody’s : Baa1
Fitch : BBB

Greece yang pernah bankrap:

Standard & Poor : B-
Moody’s : C
Fitch : CCC

Kemudian rujuk carta di bawah untuk memahami di mana tahap ekonomi kita.


Ya, menurut ketiga-tiga agensi kewangan ini, ekonomi dan kewangan negara tidak ada masalah berkenaan hutang negara kita. Bahkan, kita masih mampu menarik pelabur-pelabur dari seluruh dunia untuk membeli bon dengan kita. Kebanyakan agensi kewangan di atas meletakkan negara kita pada kedudukan yang sama taraf “High Grade” dan juga “Upper Medium Grade” berbanding kebanyakan negara di Asia Tenggara.

Sebab itu kalau anda perasan, hutang negara Indonesia rendah (33.1%) sahaja daripada KDNK mereka kerana rating yang diberikan kepada mereka rendah, dan pelabur tidak berani untuk melabur di negara mereka dan membeli bon terbitan mereka kerana risiko yang lebih tinggi.

Dalam masa yang sama, walaupun Singapura memiliki hutang 110.5% daripada KDNK mereka, namun rating yang diberi oleh ketiga-tiga agensi kewangan ini menunjukkan betapa ekonomi Singapura di tahap “Prime.” Pelabur tentunya akan memilih negara seperti Singapura untuk membeli bon-bon terbitan mereka.

7. Kenapa Greece boleh bankrap kalau kita kata hutang negara tak berbahaya?

Kes Greece ini adalah sangat unik. Greece tidak punya kuasa untuk mencetak wang tersediri kerana merupakan sebahagian daripada European Union. Kredit rating yang diberikan oleh tiga agensi kewangan kepada Greece pun agak rendah memandangkan mereka pernah terlibat dengan penipuan data kerana menipu untuk masuk ke dalam EU pada tahun 2002.

Hutang negara seperti Greece sebahagian besar hutangnya dengan negara atau agensi luar. Penganjuran olimpik juga merupakan bom jangka kepada ekonomi Greece kerana belanja yang amat besar untuk menguruskannya.

Bermula pada tahun 2009, pada ketika krisis ekonomi sedang melanda dunia, Greece merupakan antara kerajaan terkena impaknya. Makanya, kerajaan Greece cuba menjalankan langkah penjimatan seperti menaikkan GST, memperkenalkan cukai rokok dan alkohol, peningkatan harga gas, pembekuan pencen dan had maksima bagi gaji kakitangan awam, dan ia telah menimbulkan kemarahan orang ramai.

Greece juga telah memohon pakej bantuan kewangan kecemasan yang melibatkan penyertaan European Union, European Central Bank (ECB) dan International Monetary Fund (IMF). Selepas itu adalah rentetan-rentetan pinjaman dan bailout dari luar negara dan kegagalan untuk membayarnya yang telah menyebabkan Greece mengalami bankrapsi.

Untuk rekod, hutang Greece pernah mencapai lebih 70 peratus melibatkan Hutang Luar Negara. 60 peratus sahaja daripada hutang mereka adalah dengan negara-negara Euro (Eurozone) yang berjumlah sekitar €141.8 billion, 10 peratus daripadanya ialah dengan IMF dan juga 6 peratus dengan European Central Bank. Selebihnya barulah melibatkan agensi dan bank dalam negara.

8. Kenapa Jepun boleh memiliki hutang mencecah 200% KDNK tapi masih tak bankrap?

Kerana hutang Jepun adalah terdiri daripada bond-bond yang diterbitkan oleh kerajaan kepada pelabur selain hutang dengan bank-bank dan institut tempatan. Kiranya hutang Jepun adalah hutang rakyatnya.

9. Macam mana agaknya negara bankrap?

Negara bankrap tidak seperti isi rumah bankrap. Kalau sebuah negara bankrap, ia bukanlah melibatkan operasi merampas harta atau aset-aset dalam sebuah negara. Sebaliknya ia akan melibatkan pengumuman seperti sebuah negara default tidak mampu membayar hutang oleh badan kewangan tertentu. Selepas itu, apa yang akan berlaku? Sebuah negara harus berunding semula dengan para pemegang bon-bon tentang syarat-syarat baru untuk membolehkan wang aliran masuk ke dalam sebuah negara.

Untuk rekod, negara seperti Argentina dahulu pernah bankrap pada tahun 2002. Jadi, apa yang berlaku kepada Argentina? Mata wang runtuh, pelabur lari dari negara, syarikat-syarikat dan agensi kerajaan tidak dapat berfungsi, stok makanan kehabisan, serta rusuhan-rusuhan yang membawa kepada darurat. Ini berlaku apabila aliran kewangan tiba-tiba berhenti dalam sebuah negara apabila sebuah negara menjadi default membayar hutang mereka.

10. Kita ada hutang. Apa rakyat perlu buat?

Mengikut definisi baru hutang dan liabiliti kerajaan, PTPTN yang merupakan contigent liability aka hutang jaminan kerajaan adalah sebahagian dari 1.08 trillion. Maka bayarlah. Jadi rakyat bertanggungjawab.

Apabila rakyat menangguhkan pembayaran, ia juga membawa maksud rakyat menambahkan hutang negara. Seterusnya, rakyat juga harus membayar cukai, tidak lari daripadanya. Rakyat juga seharusnya memberikan sokongan kepada kerajaan menarik balik janji untuk memberi penangguhan bayaran PTPTN bagi mereka yang berpendapatan RM 4000 ke atas.

11. Kita ada hutang. Apa kerajaan perlu buat?


Memastikan kita mampu membayar hutang para pelabur apabila tempoh matang bon sudah tiba berserta dengan faedah-faedahnya. Seterusnya, kerajaan perlu berterusan memberikan keyakinan kepada pelabur untuk terus membeli bon negara dan melabur ke dalam negara. Akhir sekali, kerajaan juga boleh menguruskan negara dengan baik demi mendapat kredit tinggi daripada agensi kewangan. Cadangan kami adalah dengan menghapuskan manifesto penangguhan PTPTN sebagai permulaan kepada operasi berjimat cermat hutang negara.

12. Bagaimanakah nak melangsaikan semua hutang menjadikannya sifar?

Sebuah kerajaan bukanlah matlamatnya untuk mencapai hutang sifar seperti isi rumah. Ini kerana terdapat hutang negara yang merupakan aset kerajaan swasta. Apabila menjadikan hutang negara sifar, ia bermaksud agensi-agensi dan syarikat swasta di Malaysia tidak mempunyai cashflow. Bahkan kalau hutang turun mendadak, terdapat sekolah ekonomi seperti Keynesian berpendapat akan menyumbangkan sebuah negara ke krisis kewangan.

Ia juga memberikan gambaran seolah-olah keadaan kewangan negara kita sangat teruk sehingga tidak ada yang mahu membeli bon terbitan negara. Ia juga memberitahu bahawa tiada rakyat Malaysia yang menyimpan dalam bank, KWSP, dan pelbagai lagi. Pendek kata, ia memberitahu kita bahawa tiada aktiviti ekonomi berlaku dalam negara.

Lagipun terdapat negara yang mempunyai hutang lebih rendah daripada negara kita, tetapi keadaan ekonomi mereka jauh lebih teruk berbanding Malaysia. Hutang negara seperti Afghanistan dan Bangladesh, peratusannya adalah lebih rendah dari Malaysia. Afghanistan mencatatkan hanya 7% daripada KDNK mereka manakala Bangladesh ialah 27.1% daripada KDNK mereka.

Ini bermaksud hutang rendah bukanlah indikator sebuah negara maju ekonomi terbaik. Kesimpulan paling ringkas ialah, dalam sistem ekonomi di Malaysia, no debt bermaksud no growth.

13. Apa rekod sejarah hutang kita?

Kita tidak pernah default dalam membayar hutang. Tetapi hutang negara kita pernah cecah 103.4% di bawah pemerintahan Tun Mahathir pada tahun 1986. Hutang kita hari ini adalah sekitar 50.8 % daripada KDNK, kira-kira separuh daripada angka 103.4%. Angka pada tahun 1986 merupakan yang tertinggi dalam sejarah Malaysia setakat ini. Kalau diambil sekalipun angka 1 trillion yang digembar-gemburkan pun, ia sekadar sekitar 80 peratus daripada KDNK negara kita sekarang.

14. Macam mana nak baca nilai angka hutang negara?

Kita tidak boleh melihat pada angkanya sahaja tetapi harus dilihat pada peratusan daripada KDNK. Sebagai contoh angka 686 Billion itu harus dilihat pada peratusan ia mewakili pendapatan negara. Analoginya, A mempunyai hutang setinggi RM 7, 000 manakala B pula berhutang setinggi RM 3000. Namun, pendapatan A mencecah RM 14, 000 manakala pendapatan B pula sekadar RM 3500. Tentulah keadaan kewangan A lebih baik berbanding B. Ini menunjukkan angka sahaja tidak cukup dalam menilai sebuah hutang negara. Angka hutang bukanlah ‘absolute’ tetapi ‘relative’, bergantung kepada beberapa faktor lagi selain dikira peratusannya daripada pendapatan negara.

15. Kenapa nak membenci Tabung Harapan? Ia satu inisiatif patriotik untuk rakyat.

Perbuatan menderma wang kepada negara dan kerajaan adalah sebuah sifat patriotik. Ia boleh disamakan dengan sikap rakyat Korea Selatan yang meminjamkan wang dan barang kemas kepada kerajaan mereka ketika krisis kewangan 1997 dahulu. Tetapi malangnya situasinya tidak sama antara Malaysia dan Korea Selatan sekarang apabila bentuk hutang yang diperkatakan juga berbeza.

Malaysia tidak terikat pada hutang dengan agensi kewangan asing seperti IMF, sebaliknya kebanyakan hutang dalam bentuk bon dan setiap bon terdapat tempoh matang untuk dilunaskan bayarannya. IMF pula memberi pinjaman berbentuk mata wang kepada Korea Selatan untuk menyelamatkan negara mereka ketika krisis kewangan dahulu.

Justeru, kami berpendapat bahawa adalah tidak pratikal kewujudan Tabung Harapan ini berbanding langkah-langkah penjimatan kerajaan yang lain. Sebenarnya terdapat pelbagai cara untuk membayar bon.

Sebagai contoh, kerajaan boleh sahaja menerbitkan bon yang lain semata-mata mahu membayar bon yang sudah tamat tempoh. Hanya perlu membayar faedah sahaja. Kitaran ini boleh berterusan sehinggalah kiamat kerana hayat kerajaan itu adalah berbeza dengan hayat isi rumah.

16. Berapa kadar nilai hutang yang ideal?

Negara Malaysia meletakkan bahawa hutang kerajaan tidak boleh melebihi 55% daripada KDNK . Walaubagaimanapon 55% yang dimaksudkan adalah merujuk kepada MGS , GII dan Islamic treasury Bills sahaja bukan jumlah keseluruhan hutang negara. Boleh rujuk Govt Funding Act 1983 dan Loan (Local) Amended Act 2005. Untuk hutang luar amaun maksima yang dibenarkan ialah RM35 billion boleh rujuk External Loan Act 1963 .

17. Kenapa nak berhutang? Kita kan jana pendapatan sendiri. Gunalah hasil kita.

Hutang juga adalah bentuk pendapatan kerajaan sebenarnya disamping kebergantungan pada cukai, perdagangan, pasaran saham dan juga hasil bumi. Adalah sebuah kerajaan yang bagus apabila mampu untuk mempelbagaikan sumber pendapatannya.

Lihatlah apa yang berlaku pada Venezuela yang terlalu bergantung pada hasil minyak semata-mata demi membayar subsidi dan ketirisan yang berlaku, akhirnya membawa negara mereka ke hyperinlfasi yang terlalu tinggi.

Helmi Effendy
https://www.thepatriots.asia/faq-menjawab-persoalan-persoalan-mengenai-hutang-negara/

..

MR : Adakah ini membukti gambar yang tersebar bahawa hutang negara dimanipulasi untuk menipu rakyat untuk memberikan alasan untuk tidak melaksanakan janji manifesto Pakatan  Harapan?......
MINDARAKYAT
http://mindarakyat.blogspot.com/
Whatsapp MR | Telegram MR | Facebook MR

14 ulasan:

 1. terbaeek bro....viral kan lah.. biar rakyat Malaysia tahu if negara tak ada hutang maksudnya negara kita negara Zombie

  BalasPadam
 2. BERITA BAIK!!!

  Nama saya Kezia Arjuna, saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman supaya berhati-hati, kerana terdapat penipuan di mana-mana, mereka akan menghantar dokumen perjanjian palsu kepada anda dan mereka akan mengatakan tidak ada bayaran pendahuluan, tetapi mereka adalah Idle orang, kerana mereka akan meminta pembayaran yuran lesen dan yuran pemindahan, jadi berhati-hati dengan Syarikat Pinjaman yang palsu.

  Beberapa bulan yang lalu saya terkejut dari segi kewangan dan terdesak, saya tertipu oleh beberapa pemberi pinjaman dalam talian. Saya hampir kehilangan harapan sehingga Tuhan menggunakan kawan saya yang merujuk saya kepada pemberi pinjaman yang sangat handal bernama Puan Kathleen, yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan sebesar Rp. 900,000,000 (900 juta) dalam masa kurang daripada 24 jam tanpa tekanan atau tekanan dan kadar faedah hanya 2%.

  Saya sangat terkejut apabila saya memeriksa baki akaun bank saya dan mendapati bahawa jumlah yang saya gunakan telah dihantar terus ke akaun bank saya tanpa berlengah-lengah.

  Kerana saya berjanji bahawa saya akan berkongsi berita baik, jadi orang boleh mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa tekanan. Jadi, jika anda memerlukan sebarang pinjaman, sila hubungi ibu yang baik melalui e-mel sebenar: kathleenloancompany1@gmail.com dan WhatsApp Only: {+12093480782}. Dengan rahmat Tuhan, dia tidak akan pernah mengecewakan anda dalam mendapatkan pinjaman jika anda mematuhi perintahnya.

  Anda juga boleh menghubungi saya di email saya: keziaarjuna@gmail.com dan Bulan yang memperkenalkan dan memberitahu saya mengenai Puan Kathleen, dia juga mendapat pinjaman baru dari Cik Kathleen. Sekarang apa yang saya akan lakukan adalah cuba untuk memenuhi bayaran pinjaman saya yang saya hantar terus ke akaun mereka setiap bulan.

  Satu perkataan cukup untuk orang bijak.

  BalasPadam
 3. Hai!!!
  nama saya Dr. Robert West, saya adalah pemberi pinjaman dan direktur pengelola perusahaan pembiayaan opsi Westrade, perusahaan keuangan terdaftar dan diakui dengan situs web resmi yang disetujui perusahaan tempat kami menawarkan pinjaman peluang seumur hidup kepada individu dan organisasi perusahaan di sekitar bola dunia. kami adalah organisasi pemberi pinjaman keuangan yang terkenal di dunia dengan sertifikasi layanan keuangan, terdaftar dan diakui secara global, di perusahaan pembiayaan Opsi Westrade, Kami mengkhususkan diri dalam pinjaman rumah hunian untuk pembelian dan refinances real estat. Jika Anda mencari pinjaman hipotek berlisensi, pinjaman pribadi, pinjaman perumahan, pinjaman modal dengan bunga sangat terjangkau 2%, maka Anda berada di perusahaan yang tepat untuk kebebasan finansial Anda .. hubungi kami hari ini.
  hubungi kami hari ini via
  email: robertwestradefinancefirm@gmail.com

   yang kami butuhkan hanyalah informasi Anda dalam format di bawah ini
   
  RINCIAN APLIKASI
  1) Nama Lengkap:
  2) Negara:
  3) Alamat:
  4) Jenis Kelamin:
  5) Status Perkawinan:
  6) Pekerjaan:
  7) Nomor Telepon:
  8) Posisi saat ini di tempat kerja:
  9) Penghasilan Bulanan:
  10) Jumlah Pinjaman yang Dibutuhkan:
  11) Jangka Waktu Pinjaman:
  12) Tujuan Pinjaman:
  13) Agama:
  14) Sudahkah Anda mendaftar sebelumnya:
  15) Nama Facebook:
  16) Nomor Whatsapp:
  17) Nama Pengguna Instagram:
  18) Apakah Anda berbicara bahasa Inggris:
  19) Tanggal lahir:

  Saat Anda mengajukan permohonan kepada kami, Anda melamar dengan perusahaan tepercaya yang peduli dengan kebutuhan keuangan Anda. Kami akan mengurus Anda melalui seluruh proses
  Kami akan selalu melakukan yang terbaik untuk menentukan apa yang dapat Anda bayar dengan mudah dengan mempertimbangkan keadaan keuangan pribadi Anda saat ini dan kemudian menetapkan jumlah pinjaman Anda sesuai dengan itu. hubungi Saya via
  Email: robertwestradefinancefirm@gmail.com
  Salam
  Dr Robert West

  BalasPadam
 4. Assalamualaikum wr wb

  Saya ingin mengembalikan semua kemuliaan kepada Yang Maha Kuasa karena kesetiaannya kepada saya dan seluruh keluarga saya karena menggunakan Ibu Emiliana untuk mengubah situasi keuangan saya menjadi kehidupan yang lebih baik dan stabil sehingga sekarang saya memiliki bisnis sendiri di kota.
  Nama saya Henik Kustinawati, alamat: pulo wonokromo no 306A, indonesia,

  saya ingin berterima kasih kepada ibu Emiliana karena telah membantu saya dengan pinjaman yang bagus setelah saya menderita banyak di tangan pemberi pinjaman online palsu yang menipu saya untuk mendapatkan uang tanpa menawarkan pinjaman kepada saya, saya telah membutuhkan pinjaman selama 1 tahun terakhir untuk memulai bisnis saya sendiri di kota tempat saya berada dan saya jatuh ke tangan perusahaan palsu di India yang menipu saya dan tidak menawarkan pinjaman kepada saya dan saya sangat frustrasi karena saya kehilangan semua uang saya ke perusahaan palsu di india , karena saya berhutang budi kepada bank dan teman-teman saya dan saya tidak memiliki seseorang untuk mencapainya, sampai pada suatu hari yang setia bahwa seorang teman saya memanggil Madinatul Munawaroh setelah membaca kesaksiannya tentang bagaimana dia mendapatkan pinjaman dari Ibu Emiliana, maka saya harus hubungi Madinatul Munawaroh dan dia mengatakan kepada saya dan meyakinkan saya untuk menghubungi ibu Emiliana bahwa dia adalah ibu yang baik dan saya harus mengumpulkan keberanian dan saya menghubungi ibu Emilina dan saya terkejut bahwa pinjaman saya diproses dan disetujui dan dalam waktu 2 jam pinjaman saya dipindahkan ke akun saya dan saya begitu s Hock bahwa ini adalah keajaiban dan saya harus bersaksi tentang karya bagus Ibu Emiliana
  jadi saya akan saran semua orang yang membutuhkan pinjaman untuk menghubungi ibu perusahaan Emiliana via email: emilianawilson111@gmail.com

  dan saya meyakinkan Anda bahwa Anda akan bersaksi seperti yang telah saya lakukan dan Anda juga bisa menghubungi saya untuk informasi lebih lanjut tentang ibu emiliana melalui email saya: heniekustinawati@gmail.com

  dan Anda masih bisa menghubungi teman saya Madinatul Munawaroh melalui email: madinatul44@gmail.com

  yang mengenalkan saya pada Ibu Emiliana
  semoga Allah terus memberkati dan mendukung Ibu Emiliana karena telah mengubah kehidupan finansial dan umur panjangku bagi ibu Emiliana untuk mengubah hidupku ..

  BalasPadam
 5. Assalamualaikum, saya JERRY ANDI sangat senang karena saya mendapat pinjaman dari Anthony Yuliana Pemberi Pinjaman Saya tidak pernah percaya bahwa saya bisa mendapatkan pinjaman di situs ini, semua pujian ditujukan kepada TUHAN, saya mendapat pinjaman sebesar Rp70.000. 000 juta dari Anthony Yuliana Pemberi Pinjaman semoga ALLAH memberkati mereka semua, saran saya kepada mereka yang mencari pinjaman di situs ini bahwa mereka harus sangat berhati-hati karena ada banyak pemberi pinjaman palsu, untuk pinjaman 100%, hubungi (anthony.yulianalender @ gmail.com) BBM INVITE ((E37F9BCC)) atau melalui whatsapp +2348138908619 Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya {jerryandi843@gmail.com}

  BalasPadam
 6. Kabar baik
  Nama saya LILOW YETTY, seorang warga negara Indonesia, dari jakarta selatan. Saya ingin menggunakan media ini untuk memberikan saran penting kepada semua warga negara Indonesia yang mencari pinjaman dengan sangat hati-hati karena internet penuh dengan penipu, Beberapa pemberi pinjaman di sini untuk menipu orang dan merobek uang hasil jerih payah mereka, tetapi Bunda Yuliana berbeda
  Beberapa bulan yang lalu, saya benar-benar membutuhkan pinjaman tetapi bank tidak dapat menawarkan saya, karena mereka membutuhkan jaminan nyata, yang tidak dapat saya berikan. Saya memutuskan untuk mengajukan pinjaman online dan saya menipu sekitar 19 juta, mencoba membayar biaya tak berujung yang saya tidak pernah tahu adalah semua kebohongan dan bagaimana mereka menipu orang tak berdosa yang membutuhkan bantuan. Saya hampir mati, sampai seorang teman merujuk saya ke pemberi pinjaman yang sangat andal bernama Mother Yuliana, pemilik ANTHONY YULIANA LENDERS, Dia adalah pemberi pinjaman global; yang saya hubungi dan mereka meminjamkan saya jumlah pinjaman Rp 700.000.000 dalam waktu kurang dari 48 jam pemrosesan dengan tingkat bunga 1% dan mengubah kehidupan seluruh keluarga saya.

  Saya menerima pinjaman saya di rekening bank setelah membayar asuransi pinjaman dan biaya transfer, ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya mengetahui bahwa jumlah yang saya ajukan telah dikreditkan ke rekening bank saya

  Saya memutuskan untuk mengingatkan dan membagikan kesaksian saya tentang Bunda Yuliana sehingga orang-orang dari Melayu dan Indonesia dapat memperoleh pinjaman mudah tanpa stres. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman, silakan hubungi Bunda Yuliana melalui email: (anthony.yulianalenders@gmail.com)
  BBM INVITE (E37F9BCC)

  Anda juga dapat menghubungi saya di email saya: (lilowyetty21@gmail.com) dan Ibu Hendra yang memperkenalkan saya dan memberi tahu saya tentang Bunda yuliana, Dia juga menerima pinjaman dari Bunda yuliana. Anda juga dapat menghubungi dia melalui email: (hendramay77 @ gmail.com) Sekarang saya adalah pemilik bangga seorang wanita bisnis besar di kota saya, Semoga Allah terus memberkati Bunda Yuliana untuk pekerjaan yang baik dalam hidup saya dan keluarga saya.

  BalasPadam
 7. Halo semua orang di situs ini sangat senang karena saya akhirnya mendapat pinjaman, semua pujian kepada ALLAH saya mendapat pinjaman Rp 170.000.000 juta dari Anthony Yuliana semoga ALLAH terus memberkati mereka, saya hanya melakukan pembayaran untuk biaya pinjaman saya asuransi dan biaya transfer sebelum saya mendapatkan jumlah pinjaman saya Rp 170.000.000 juta, masukkan ke dalam rekening saya (BCA) 0272262754, bagi mereka yang mencari pinjaman harus sangat berhati-hati karena ada banyak pemberi pinjaman pinjaman palsu hanya sedikit yang nyata dan Anthony Yuliana adalah salah satu pemberi pinjaman pinjaman nyata dan ASLI, Anda juga dapat menghubungi Pemberi Pinjaman Anthony Yuliana jika Anda membutuhkan pinjaman, BBM INVITE ((E37F9BCC)) nomor whatsapp +2348138908619 email (anthony.yulianalenders@gmail.com)
  email saya sendiri (ennywaper771@gmail.com)

  BalasPadam
 8. Am Alawi sapto dari Kuala Lumpur di Malaysia, dan saya di sini hari ini untuk berterima kasih kepada Tuhan atas hal luar biasa yang telah dia lakukan untuk saya. terima kasih kepada RIDWAN BYO yang membuat saya percaya bahwa pemimpin pinjaman MICHELLE ANDY bukan scammed. pada awalnya saya tidak percaya percaya karena telah scammed berkali-kali. jadi saya memutuskan untuk memperbaikinya hanya untuk mencoba iman saya. dan mengatakan kepada diri saya jika saya diminta untuk melakukan pembayaran sebelum memberi saya pinjaman saya saya tidak akan, jadi saya menulis ke email: (michelle.andyloan@gamil.com) atau BBN (E382b834) yang MR Byo pimpin saya, sehingga mereka jawab saya dan saya ingin benar tes mereka dan akhirnya diminta untuk melakukan pembayaran hanya untuk biaya pendaftaran pinjaman dan diberitahu bahwa adalah satu-satunya biaya yang harus dilakukan klien sebelum mendapatkan pinjaman mereka. daripada saya kembali ke mr ridwan byo dan dia mengatakan kepada saya bahwa itu adalah satu-satunya biaya yang dia bayarkan, bahwa saya tidak perlu takut bahwa mereka adalah perusahaan nyata dan dia berkata setelah dia pembayaran dijelaskan hanya (2) jam deklarasi pinjaman saya adalah diberikan dan disetujui. jadi saya mencoba dan beriman kepada Tuhan. orang-orang saya percaya saya melakukan pembayaran dan pinjaman saya diberikan kepada saya dalam waktu yang sama (2). orang-orang saya Tuhan akan menemukan Anda sebuah perusahaan pinjaman prefek sama seperti dia telah memberkati saya dengan. scammers! scammers !! scammers !!! Anda tidak akan pernah menemukan saya lagi saya BERKAT. hubungi saya jika Anda ingin tahu lebih banyak email: (saptoalawi@gmail.com)

  BalasPadam
 9. saudara-saudara

  Saya di sini untuk bersaksi tentang kebaikan Allah dalam hidup saya dan bagaimana saya diselamatkan dari tekanan finansial karena bisnis saya sedang menurun dan keluarga saya dalam keadaan asulit sehingga kami bahkan tidak dapat membayar uang sekolah untuk anak-anak, karena kepahitan mengambil alih hatiku
  Suami saya juga menggagalkan karena kami menjalankan bisnis keluarga di (Surabaya, Jawa Timur) dimana kami jadi bingung suami saya mencoba untuk mendapatkana pinjaman dari bank dia menolak pinjaman jadi dia online mencari pinjaman karenaa dia ditipu oleh sone imposters online yang menjanjikan kepadanya pinjaman dan mengatakan harus membayar biaya untuk mendapatkan pinjaman sehingga husbank saya meminjam uang dari teman-temannya untuk membayar biaya maka mereka meminta biaya lagi dengan beberapa alasan dia harus pergi dan meminjam dari saudaranya di (Bekasi) untuk memastikan dia mendapatkan pinjaman setidaknya untuk membi/aayai kebutuhan keluarga dan setelah dia membuat biaya, dia diminta untuk membayar lagi dengan alasan tertentu, hal ini membuat keluarga kelaparan meningkat sehingga kami harus mengumpulkan makanan dari tetangga dekat kami. dan selama berbulan-bulan kami menderita dan bisnis ditutup untuk sementara waktu
  Jadi satu sore yang setia sekitar pukul 14:00 tetangga dekat ini menelepon saya dan mengatakan bahwa dia akan mendapatkan pinjaman dari perusahaan pinjaman secara online sehingga jika dia mendapatkan pinjaman, dia akan mengenalkan saya ke perusahaan tersebut sehingga kami pergi ke ATM bersama-sama dan Memeriksa pinjaman itu tidak ada sehingga kami menunggu sekitar 30 menit kemudian kami mendapat peringatan di teleponnya dari banknya bahwa dia telah menerima monney di akunnya sehingga kami memeriksa saldo rekeningnya dan lihatlah 300 juta kepadanya sebagai pinjaman
  Segera saya berteriak di depan umum sambil menangis dan pada saat itu yang bisa saya pikirkan adalah jika saya dengan jumlah seperti itu, masalah saya berakhir, jadi kami pulang ke rumah saya tidak memberi tahu suami saya, dari 1 juta dia memberi saya saya membeli beberapa bahan makanan di rumah dan berlangganan dan tetangga saya dan saya meminta pinjaman kepada perusahaan karena dia memberi saya pedoman sehingga kami mengikuti prosesnya karena prosesnya sama sehingga setelah semua prosesnya, rekan-rekan saya diberi pinjaman oleh saya
  ONE BILLION RISING FUND (onebillionrisingfund@gmail.com)
  BBM: D8E814FC

  Anda juga bisa mendaftar sekarang dan menyelesaikan masalah keuangan Anda
  Saya berbagi cerita ini karena saya tahu bahwa begitu banyak orang di luar sana memerlukan bantuan keuangan dan perusahaan akan membantu Anda
  Gmail saya adalah

  Ratu Efendi Lisa
  efendiqueenlisa@gmail.com

  BalasPadam
 10. Adakah anda berfikir untuk mendapatkan bantuan kewangan, Adakah anda serius memerlukan pinjaman segera, Adakah anda berfikir untuk memulakan perniagaan anda sendiri, anda berada dalam hutang, ini adalah peluang anda untuk mencapai keinginan anda kerana kami menyediakan pinjaman peribadi, pinjaman perniagaan, dan korporat pinjaman, dan semua jenis pinjaman pada kadar faedah 2%, kami menjamin semua pelanggan berharga kami bahawa mereka akan mendapat semua pinjaman masing-masing dan menjadi tahun baru dengan senyuman di wajah mereka.
  Untuk maklumat lanjut sila hubungi kami sekarang melalui email {} charlottemasonloanfirm@gmail.com

  Maklumat Peminjam:

  Nama penuh: _______________
  Negara: __________________
  Seks: ______________________
  Umur: ______________________
  Amaun Pinjaman Diperlukan: _______
  Tempoh pinjaman: ____________
  Tujuan pinjaman: _____________
  Nombor telefon bimbit: ________

  Puan Charlotte

  BalasPadam
 11. Saya ingin memulai dengan bersyukur kepada Tuhan atas hadiah hidup. Nama saya Nadia Sisworo dan saya ingin berbagi cerita bagus tentang ibu Rossa Stanley Favor, perusahaan yang layak secara finansial yang membuat hidup saya manis. Saya mengalami kesulitan keuangan untuk beberapa waktu dan saya harus meminjam dari teman-teman saya karena saya berharap untuk membayar mereka kembali setelah menerima gaji saya. Dan saat itulah hidup saya berubah menjadi yang terburuk, saya dipecat dari pekerjaan dan saya kehilangan ibu saya beberapa bulan kemudian. Setelah ibu saya dimakamkan, teman-teman saya mulai meminta uang mereka kembali. Tetapi ketika saya pikir hidup saya sudah berakhir, saya benar-benar mencoba bunuh diri, saat itulah ALLAH menggunakan teman saya dan Neighbor Annisa aBerkarya yang sekarang telah pindah ke Singapura, dia membantu saya untuk menghubungi ibu Rossa Stanley yang katanya seorang teman dari India menghubungkannya dengan ibu Rossa, jadi saya menceritakan kisah saya kepada ibu, dia meminta dokumen saya yang saya tender dan sebelum saya tahu itu permintaan pinjaman saya untuk Rp120.000.000,00 disetujui, sebelum itu saya telah mencoba tiga perusahaan pinjaman online yang berbeda tetapi tidak ada bantuan positif, tetapi ibu rossa stanley melalui perusahaan pinjamannya ROSSATANLEYLOANCOMPANY mengubah hidup saya dan saya telah memutuskan bahwa sampai saya mati saya akan terus berbagi cerita ini sehingga sesama warga negara saya dapat memperoleh manfaat darinya, lakukan tidak menghubungi pemberi pinjaman palsu yang membanjiri mana-mana dengan cerita pinjaman palsu, Setelah itu proses persetujuan kredit saya selesai dan saya menerima surat persetujuan dari perusahaan yang menyatakan bahwa saya harus memberikan ba detail nk. Saya menerima pemberitahuan dari bank saya bahwa rekening bank saya dikreditkan dengan jumlah pinjaman yang saya minta. mother rossa stanley adalah satu-satunya pemberi pinjaman nyata, tulus dan tulus di seluruh dunia jadi jangan ragu untuk menghubungi ibu Rossa Stanely di saluran ini
  ROSSASTANLEYLOANCOMPANY@GMAIL.COMTEXT SAJA SAJA +12133153118
  Ini adalah kesaksian saya dan dapat diverifikasi dengan rincian akun saya yang di bawah jika Anda ragu
  itulah bagaimana hidup saya berubah dan saya akan terus berbagi berita sehingga semua orang dapat melihat dan menghubungi perusahaan yang baik yang mengubah situasi saya. Anda juga dapat menghubungi saya jika Anda membutuhkan bantuan saya atau Anda ingin bertanya kepada saya tentang bagaimana saya mendapatkan pinjaman saya . Ini adalah email saya: nadiasisworo@gmail.comDan di bawah ini adalah rincian akun saya yang mendapat kredit dari pinjaman dari rossastanleyloancompany,

  Alamat bank: Cabang Jatinegara Jakarta Timur
  Nama akun: Nadia Sisworo
  Nomor akun: 0504482516
  Nama Bank: Bank Negara Indonesia (BNI)

  BalasPadam
 12. Selamat hari untuk semua warga negara Indonesia dan juga semua ASIA, nama saya Ny. Nurliana Novi, tolong, saya ingin membagikan kesaksian hidup saya di sini di platform ini untuk semua warga negara Indonesia dan seluruh Asia untuk berhati-hati dengan pemberi pinjaman di internet, Allah telah sepenuhnya mendukung saya melalui ibu, Nyonya Elina yang baik

  Setelah beberapa periode mencoba untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, dan ditolak terus-menerus, jadi saya memutuskan untuk mendaftar melalui pinjaman online tetapi saya ditipu dan saya kehilangan Rp 15.000.000 dengan pemberi pinjaman pinjaman yang berbeda.

  Saya menjadi sangat putus asa dalam mendapatkan pinjaman, jadi saya berdiskusi dengan seorang teman saya yang kemudian memperkenalkan saya kepada Ny. Elina, yang adalah pemilik perusahaan pemberi pinjaman global, jadi teman saya meminta saya untuk melamar dari Ny. Elina, jadi saya mengumpulkan keberanian dan menghubungi Ny. Elina.

  Saya mengajukan pinjaman sejumlah Rp500.000.000 dengan tingkat bunga 2%, sehingga pinjaman itu disetujui dengan mudah tanpa stres dan semua pengaturan dilakukan pada transfer kredit, karena fakta bahwa itu tidak memerlukan jaminan dan jaminan untuk pinjaman transfer Saya hanya diberitahu untuk mendapatkan sertifikat perjanjian lisensi aplikasi Mereka untuk mentransfer kredit saya dan dalam waktu kurang dari dua jam uang pinjaman telah disetorkan ke rekening bank saya.

  Saya pikir itu lelucon sampai saya menerima telepon dari bank saya bahwa akun saya dikreditkan dengan jumlah Rp500.000.000. Saya sangat senang bahwa ALLAH akhirnya menjawab doa saya dengan memesan pinjaman saya dengan pinjaman asli saya, yang telah memberi saya keinginan hati saya.

  Mereka juga memiliki tim ahli di sana yang akan memberi tahu Anda tentang jenis bisnis yang ingin Anda investasikan dan cara menginvestasikan uang Anda, sehingga Anda tidak akan pernah mengalami kebangkrutan lagi dalam hidup Anda.

  Semoga ALLAH memberkati Bunda Elina karena membuat hidup saya mudah, jadi saya menyarankan siapa pun yang tertarik untuk mendapatkan pinjaman, silakan hubungi Mrs. Elina melalui email: elinajohnson22@gmail.com untuk pinjaman Anda

  Ada perusahaan palsu lain yang menggunakan kesaksian saya secara online untuk mencapai keinginan egois mereka, saya satu-satunya dengan kesaksian yang benar ini, ketika Anda menghubungi kemudian meminta mereka untuk bukti pembayaran di sana kepada ibu ,, harap berhati-hati terhadap orang-orang ini, oke

  Akhirnya saya ingin berterima kasih kepada Anda semua karena telah meluangkan waktu untuk membaca kesaksian hidup saya yang sebenarnya tentang kesuksesan saya dan saya berdoa Tuhan akan melakukan kehendak-Nya dalam hidup Anda. Satu lagi nama saya adalah mrs nurliana novi, Anda dapat menghubungi saya untuk informasi lebih lanjut via email saya: nurliananovi96@gmail.com

  BalasPadam
 13. Nama saya Aditya Aulia saya mengalami trauma keuangan karena saya ditipu dan ditipu oleh banyak perusahaan pinjaman online dan saya pikir tidak ada yang baik bisa keluar dari transaksi online tapi semua keraguan saya segera dibawa untuk beristirahat saat teman saya mengenalkan saya. untuk Ibu pada awalnya saya pikir itu masih akan menjadi permainan bore yang sama saya harus memaksa diri untuk mengikuti semua proses karena mereka sampai pada kejutan terbesar saya setelah memenuhi semua persyaratan karena permintaan oleh proses saya bisa mendapatkan pinjaman sebesar 350jt di rekening Bank Central Asia (BCA) saya saat saya waspada di telepon saya, saya tidak pernah mempercayainya, agaknya saya bergegas ke Bank untuk memastikan bahwa memang benar ibu kontak sekarang mengalami terobosan pemanasan jantung dalam kehidupan finansial Anda melalui apakah itu BBM INVITE-nya: {D8980E0B} atau apakah kamu ingin mengkonfirmasi dari saya? Anda bisa menghubungi saya melalui surat saya: {aditya.aulia139@gmail.com} dan juga Anda bisa menghubungi perusahaan ISKANDAR LESTARI LOAN COMPANY (ISKANDAR LENDERS) via: {mail:iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}

  e_mail:::[aditya.aulia139@gmail.com]
  [iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com]
  WhatsApp:::[+44] 7480 729811[Chats Only]
  Telephone Number☎[+44] 7480 729811[Calls Only]
  BBM INVITE:::[D8980E0B]

  BalasPadam
 14. Halo
  semua orang yang melihat ini di seluruh dunia, ada banyak scammer di situs ini, saya punya kabar baik untuk dibagikan. silakan bergabung dengan saya untuk menjadi bahagia dan berterima kasih kepada perusahaan pemberi pinjaman. Saya baru saja mendapat pinjaman dari ELINA JOHNSON yang sah yang bertanggung jawab atas SEMUA GRANT.
  Mereka memberikan semua jenis pinjaman mulai dari jumlah minimum 5.000 hingga 500.000.000 pada mata uang berikut: Dolar Amerika Serikat, Eropa dan Poundsterling Inggris (GBP)., Begitu Anda menghubungi mereka, mereka akan memproses pinjaman Anda untuk Anda, yang harus Anda lakukan adalah menghubungi ibu Elina di elinajohnson22@gmail.com, Anda juga dapat menghubungi di WHATSAPP nya (+2348147739239).
  Jika Anda ingin penjelasan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi saya di email saya .... wahyunielvin@gmail.com. Perlu diketahui bahwa hanya perusahaan induk yang dapat Anda pinjamkan, jadi waspadalah terhadap pemberi pinjaman lain.
  Terima kasih, semoga Allah menjaga dan melindungi Anda semua .... Amin

  BalasPadam