Header Ads

ads header

Flash News

Silaturahmi


Silaturrahmi (shilah [a]r-rahim) secara bahasa berasal dari kata shilah dan ar-rahim.

Secara bahasa, shilah ertinya hubungan; dan ar-rahimu, bentuk jamaknya al-arhâm, ertinya rahim dan kerabat.

Kata arhâm di dalam al-Quran dinyatakan sebanyak tujuh kali dengan makna rahim dan lima kali dengan makna kerabat.

Dengan demikian silaturrahmi secara bahasa adalah hubungan yang muncul kerana rahim atau hubungan kekerabatan yang bertalian melalui rahim.

Silaturrahmi boleh juga disebut shilatu dzawi al-qurbâ (hubungan dengan orang yang memiliki ikatan kekerabatan)

Abu Ayub al-Anshari menuturkan, seorang lelaki bertanya kepada Nabi, “Ya Rasulullah saw., beritahu aku perbuatan yang dapat memasukkan aku ke syurga.”

تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَتُؤَتِيْ الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ

“Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu pun, mendirikan solat, menunaikan zakat dan menyambung silaturrahmi “ (HR al-Bukhari, Muslim, an-Nasa’i dan Ahmad).

Dalam riwayat Abu Ayyub di atas, silaturrahmi termasuk amalan yang boleh mengantarkan pelakunya ke syurga

Semua itu merupakan qarinah bahawa perintah silaturrahmi itu bersifat tegas sehingga hukumnya adalah wajib.

Hanya saja, syariah mengharamkan khalwat dengan kerabat yang bukan mahram, tidak boleh memandang kepada selain wajah dan kedua telapak tangan selain mahram.

Adapun memutuskan silaturrahmi adalah dosa. Rasulullah saw. bersabda:

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ

"Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturrahmi". (HR al-Bukhari dan Muslim)

Hadis diatas bermakna larangan. Qarinah tidak masuk syurga menunjukkan larangan yang bersifat tegas. Oleh itu, memutuskan silaturrahmi hukumnya adalah haram.

Imam an-Nawawi dalam Syarah Muslim menyebutkan silaturrahmi adalah berbuat baik kepada kerabat sesuai keadaan orang yang menyambung dan yang disambung; boleh dengan harta, dengan bantuan, dengan berkunjung, mengucap salam dan sebagainya.

Jadi, silaturrahmi itu boleh dilakukan dengan berbagai macam cara dan sarana.  Di antaranya berkunjung dalam berbagai kesempatan, memperhatikan keadaan mereka, membantu mereka, memberi hadiah dalam berbagai kesempatan, membela kerabat dan anak-anak mereka, memaafkan berbagai kesalahan atau kekhilafan, memenuhi keperluan mereka, dan sebagainya.

Ustaz Yahya Abdurrahman......
MINDARAKYAT
http://mindarakyat.blogspot.com/
Whatsapp MR
Telegram MR
Facebook MR

# Boleh pilih (klik) nak komen guna facebook atau blogger

Tiada ulasan